Inspanningstest

De trainingsschema’s worden, ongeacht welke doelstelling u heeft, gebaseerd op een fysieke fitheidstest.

Deze fysieke fitheidstest biedt Fit2Live de mogelijkheid om een inschatting te maken over de fysieke belastbaarheid van uw lichaam en hoe deze belastbaarheid kan worden verhoogd.

Een fysieke fitheidstest bij Fit2Live bestaat uit 2 onderdelen:

  • Antropometrie

Antropometrie betekent letterlijk ‘het meten van mensen’. Fit2Live zal uw lengte, gewicht en vetpercentage nemen tijdens deze metingen. Deze zullen mede uw lichamelijke fitheid bepalen en eveneens een rol spelen in het opbouwen van uw trainingsschema’s.

  • Fiets- of looptest

Fit2Live hanteert tijdens de fysieke fitheidstest het conconi-principe, waarbij de belasting gedurende test stelselmatig toeneemt tot een sub-maximale inspanning. Sub-maximaal betekent dat we het hart niet maximaal gaan belasten.

De inspanningstest laat ons toen om jouw Individuele anaerobe drempel te bepalen.

Afhankelijk van je doelstelling, kan dit meetpunt voldoende zijn. Echter worden er in de programma’s ook field-testen geïntegreerd, die helpen om jouw programma nog beter op je af te stemmen.

%d bloggers liken dit: